Board of Trustees

Shri Basudev Agarwal
+919323255029

Shri Nandlal Kotawala
+919324404035

Shri Ramnikbhai Tejsi Shah
+919820511994

Shri Premnarayan Kabra
+919321035724

Shri Bhagwanji Manji Patel
+919821071715

Shri Janakbhai Raja
+919820029926

Shri Mahesh Hingorani
+919920900601

Shri Shyamlal R Khanna
+912226366239

Advisory committee- Besides board of trustees we have following members on the advisory committee for the smooth and efficient running of the trust.

Shri Ganesh Toraskar
+919892149391

Smt. Poonam Chaudhary
+919820708572

Shri Bharatbhai Shah
+919821086967

Shri Valjibhai Patel
+919820025038

Shri Ranchodbhai Patel
+919820000452

Shri Subhash Kanojia
+919619600307

Anuj Arora
+447926011908

Shri Nathalal Patel
+919892605025

Shri Ramesh Routh