Board of Trustees

Shri Basudev Agarwal

Shri Nandlal Kotawala

Shri Ramnikbhai Tejsi Shah

Shri Premnarayan Kabra

Shri Bhagwanji Manji Patel

Shri Janakbhai Raja

Shri Mahesh Hingorani

Shri Shyamlal R Khanna

Advisory committee- Besides board of trustees we have following members on the advisory committee for the smooth and efficient running of the trust.

Shri Ganesh Toraskar

Smt. Poonam Chaudhary

Shri Bharatbhai Shah

Shri Valjibhai Patel

Shri Ranchodbhai Patel

Shri Subhash Kanojia

Anuj Arora

Shri Nathalal Patel

Shri Ramesh Routh